Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel Åk 4 - 6

Skapad 2018-12-04 15:38 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Lekar och spel med boll finns i många olika varianter och kan genomföras både individuellt och i olika lagkonstellationer.

Under detta arbetsområde kommer du att få mycket tid att utveckla din bollkänsla både med fötter och händer.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Under denna period kommer du jobba med volleyboll, innebandy, basket, handboll och fotboll. Du kommer öva på pass, skott, dribbling, mottagning och förflyttning.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • Delaktighet och medverkan till att leken/spelet når sitt syfte

 • Förmåga att samspela med dina kamrater

 • Förmåga att anpassa dina rörelser med boll

 • Din förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Handboll

Träna pass, mottagning, skott, dribbling samt förflyttning med och utan boll. Vi går igenom regler för att sedan testa detta praktiskt i spel.

Innebandy

Träna på pass, mottagning, skott och dribbling i olika övningar. Vi går igenom regler för att sedan testa detta praktiskt i spel.

Basket

Träna pass, mottagning, skott, dribbling samt att förflytta sig med boll i olika övningar. Vi går igenom regler för att sedan testa detta praktiskt i spel.

Volleyboll

Träna på bagger och fingerslag samt smash och block både i grupp och i spel. Vi går igenom regler för att sedan testa detta praktiskt i spel.

Fotboll

Träna pass, mottagning, skott, dribbling samt förflyttning med och utan boll. Vi går igenom regler för att sedan testa detta praktiskt i spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Bollspel Åk 6

Delaktighet och samspel
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i spelet, men rör sig inte aktivt för att vara spelbar.
Du är delaktig och väljer strategier/ metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i spelet samt rör sig aktivt för att vara spelbar.
Du är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/ metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar aktivt i spelet och söker efter lösningar på planen så som väggspel, avledande löpningar och överlappar.
Teknik
Du kan passa, skjuta och dribbla med viss kontroll i övningssammanhang och spel i ett lugnt tempo.
Du kan passa, skjuta och dribbla med bollen i spelsituationer med relativt god kontroll i ett högre tempo.
Du kan använda dina goda tekniska färdigheter i spel på ett välfungerade sätt i ett högt tempo. Tex i dribblingar, skott, passningar, tempoväxlingar och riktningsförändrigar.
Utvärdering
Du kan på ett enkelt sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Du kan på ett utvecklat sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Du kan på ett välutvecklat sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Förebyggande av skador
Du följer oftast regler och anpassar till viss del din kraftinsats efter sammanhanget.
Du följer regler och anpassar din kraftinsats relativt väl efter sammanhanget.
Du följer regler och anpassar din kraftinsats väl efter sammanhanget.

Frågor till arbetsmomentet

- Vad har du övat på under lektionen? - Hur upplevde du de olika aktiviteterna? - Vad har du tränat på i de olika aktiviteterna? - Hur kan din hälsa påverkas (hur du mår) av denna träning? - Ge exempel på andra tillfällen än under lektioner- na i idrott och hälsa då hälsan och den fysiska förmågan kan påverkas av det du gör och tränar?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: