👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Länder våra föräldrar kommer ifrån

Skapad 2018-12-04 15:45 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F SO (år 1-3) NO (år 1-3) Geografi
Vi lär oss om världens länder. Elevers föräldrar berättar om sina hemländer, visar bilder och vi lyssnar på deras folkmusik. Vi klipper och klistrar flaggor. Vi skriver landets namn, namn på huvudstaden. Vi tittar på film och läser böcker.

Innehåll

 

Elevens mål:

Eleven ska efter avslutat arbete kunna namnet på några av världens länder och känna igen deras flaggor

Eleven ska bekanta sig att kartan är en bild av verkligheten.

Eleven ska ha kunskap om att det finns olika typer av natur i världen.

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa böcker.

Vi ska lyssna på föräldrarnas berättelse och ställa frågor 

Se på film.

Rita och måla samt klippa och klistra.

Lyssna på musik från de olika länderna och lära oss dansa.

 

Kopplingar till läroplan:

Att leva i världen:  Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Elevinflytande: Eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.

Att undersöka verkligheten: Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob och rumsliga begrepp för att återge namn och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.