Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla

Skapad 2018-12-04 16:05 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering Självkänsla ht 2018

Innehåll

           

Nuläge :         De äldre barnen är förebilder för för de yngre under hela dagen,lek ,påklädning ,måltider mm.Vi är noga med att ge barnen chans att hjälpa varandra ,vi vuxna ska inte vara snabba och göra åt barnen,vi ska finnas som hjälpande hand där det behövs.Vi har en lekande barngrupp både i rollekar och regellekar( vilket vi uppmuntrar).De barn som är vana att leka regellekar är förebilder för de ngt ovana.Det är likadant i rolleken.Att få vara den som kan stärker självkänslan-att få vara med stärker också självkänslan.

Mål:   Vi ska se och bekräfta alla barn för den de är. .

          Vi ska ge barnen utmaningar utifrån deras behov.

          Vi ska ge möjlighet och uppmuntra till nya lekkompisar.

          Alla ska känna att de duger som de är.

          Alla ska få förståelse för varandras olikheter.

          Alla ska få möjlighet att upptäcka sina känslor och våga visa dem.(och på sikt kunna förklara hur de kännes sig)

          Alla ska få bestämma över sin kropp.

 

Metod: Vi startar denna period med två temaveckor" Barns integritet"(se särskild planering )

Alla pedagoger ska vara närvarande och lyhörda och se barnens intressen. Stötta och hjälpa barnen i deras utveckling.

Vi jobbar konkret med :

Att vara goda förebilder.

Liten och trygg(arb.material om barns känslor och vuxnas ansvar.)

Läser kompisböckerna.

Leker lekar ex-Stopp och stanna ,här kommer vi.Känslostormen går(likn Fruktsallad),Glada leken ,arga leken ,sura leken.Levande charader

Lyssna på olika sorters musik och samtala om känslan i musiken.

Skapa till musik,

Danslek

Valkartan ska fräschas upp med våra nya miljöer ,där kan den som har svårt att komma på vad de vill göra, få tips på olika aktiviteter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: