Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben

Skapad 2018-12-04 16:35 i Dalhemsskolan Helsingborg
I detta arbete ska du få lära dig var olika kontinenter, världsdelar och världshav ligger i förhållande till varandra samt lite grand om några utvalda länder.
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3)
Under några lektioner ska du utveckla dina kunskaper kring världens geografi. Du ska lära dig namnen på olika kontinenter, världsdelar och världshav samt lite mer om några länder som du hört talas om. Du ska också få lära dig hur du hittar fakta i en skolatlas.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska kunna:

 • kontinenternas, världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben
 • några länders namn och läge samt viss fakta kring natur och djurliv
 • samtala om och jämföra olika världsdelar, kontinenter och världshav
 • använda och söka information i en skolatlas, t.ex. söka kunskap via tecken och färger
 • de fyra väderstrecken nord, öster, söder och väster

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.
 • få träna på att lära dig hitta i en atlas och på en jordglob.
 • få arbeta enskilt och i grupp.
 • titta på filmer, på bilder i böcker och tidningar samt läsa faktatexter

Vad som kommer att bedömas.

Din förmåga:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • att använda en skolatlas och jordglob
 • att berätta om aktuella händelser runt om i världen
 • att namnge och lägesplacera världsdelarna, världshaven och några länder
 • att redogöra för vissa fakatkunskaper kring valda länder
 • använda rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen

Hur du får visa vad du kan.Hur du får visa vad du kan.

Du får visa muntligt och skriftligt hur du löser dina uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: