Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-12-04 16:37 i Dalhemsskolan Helsingborg
-ett arbete som sträcker sig från Big Bang till järnåldern
Grundskola 3 Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Vi ska läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern under terminen. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
 • namnger de olika tidsepokerna,Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. 
 • samtalar om människans uppkomst.
 • redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk. 
 • genom bilder kan visa din kunskap om forntiden 

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, istid, stenålder, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, hällristning, jakt, samlande, evolution, arter, redskap, bofast med mera. 

Arbetsformer

 • ge och få kamratrespons.
 • läsa faktatexter. 
 • skriva faktatexter. 
 • arbeta med att bygga upp egna byar.
 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från förr.
 • måla en hällristning.
 • se filmer. 
 • studiebesök från Fredriksdal. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO SvA
forntiden

Lägre nivå
--->
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag behöver stöd att förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan till viss del namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
3. Samtala om människans uppkomst
samtalar om människans uppkomst.
Jag behöver stöd för att samtala om människans uppkomst.
Jag kan till viss del samtala om människans uppkomst.
Jag kan samtala om människans uppkomst.
Jag kan med god säkerhet samtala om människans uppkomst.
4. Göra en bildserie
redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag behöver stöd för att redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan till viss del redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan med god säkerhet redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
5. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan till viss del berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
7. Göra en hällristning
göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag behöver stöd för att göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan till viss del göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan med god säkerhet göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: