Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 5 - Koordinatsystem & proportionella samband

Skapad 2018-12-04 16:46 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
För kanske första gången ska du introduceras för koordinatsystem och lära dig om innebörden av nya begrepp. Du ska få läsa av och skriva koordinater samt rita och sätta ut punkter i koordinatsystem. Vi undersöker också vad som menas med proportionella samband!

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- Använda begreppen; Koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, positiva koordinater, negativa koordinater, kvadranter (begreppsförmågan)

- Föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra (begreppsförmågan)

- Använda metoder för att kunna rita och läsa av koordinater och koordinatsystem (procedurförmågan)

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med genomgångar digitalt på chromebook och gemensamt på tavlan

Vi använder oss av begreppskort som hjälp under området

Vi arbetar enskilt och tillsammans med uppgifter

 

Bedömning 

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Använda begreppen; Koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, positiva koordinater, negativa koordinater, kvadranter

- Föra något resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

- Använda metoder för att kunna rita och läsa av koordinater och koordinatsystem

 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Använda begreppen; Koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, positiva koordinater, negativa koordinater, kvadranter, rät linje, graf och proportionella samband

- Föra resonemang i flera led kring hur begreppen relaterar till varandra

-  Använda metoder för att kunna rita och läsa av koordinater, koordinatsystem och grafer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: