Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL C7:2

Skapad 2018-12-04 20:21 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att fördela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna.

Innehåll

När: v. 40 - 49

Under området får du lära dig
Centralt innehåll

-          Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

-          Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

-          Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

 

Områdets begrepp

Avrundning                                         kvot                                     Prioriteringsregler

Decimal                                              Nämnare                             Produkt

Differens                                             Närmevärde                       Siffra

Faktor                                                 Positionssystemet               Summa

Jämnt tal                                             Term                                   Täljare

Udda tal                                              Primtal                                Tal

Överslagsberäkning

 

Redovisning
Vad?
Dina prestationer i matematik, såväl muntligt som skriftligt.
Prov: v 49 måndag/tisdag E – C samt onsdag C - A

 

Bedömning
Jag bedömer både det du gör muntligt och skriftligt på lektionerna samt proven. Förmågorna som bedöms är:

 

- PROBLEMLÖSNING (P) Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

- BEGREPP (B) Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.

-  METOD (M) Val av metod och hur väl metoderna genomförs

- RESONEMANG (R) Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.

- KOMMUNIKATION (K) Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

Matriser

Ma
TAL - BEDÖMNING PROV

E
C
A
PROBLEMLÖSNING (P)
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Du löser problemet med korrekt svar. (uppg. EP) Du löser någon del av problemet t.ex. beräknar tiden för landning i svensk tid. (uppg. CP)
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Du har förstått problemet och har en fungerande strategi för att lösa problemet med korrekt svar. (uppg. CP) Du har delvis förstått problemet och har en fungerande strategi men har bara delvis löst problemet. Tex hur många burkar sylt det tillverkas på en timme. (uppgift AP)
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Du har förstått problemet och har välfungerande och effektiva strategier och metoder för att lösa hela problemet samt korrekt svar (uppgift AP) Samt korrekt svar. (uppg. CP)
BEGREPP (B)
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Korrekt svar på minst två uppgifter. (uppg. EB) Du anger ett tal som stämmer in på minst fyra av punkterna. (uppg. CB)
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Korrekt svar (402). (uppg. CB) Du väljer bort minst fem av talen (62, 63, 64, 65, 66, 68, 69) med motivering. (uppg. AB)
EEleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Korrekt svar (61och 67) med motivering. (uppg. AB) Samt korrekt svar (uppg. CB)
METOD (M)
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Du löser minst tre uppgifter korrekt. (uppg. EM) D löser a-uppgiften korrekt, eller sätter ut en parentes och beräknar uttrycket korrekt. (uppg. CM)
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Du löser a-uppgiften, sätter ut parenteser och beräknar uttrycken korrekt. (uppg. CM) Du beräknar delar av uppgiften med något mindre fel. (uppg. AM)
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. Du har en mycket välfungerande metod att beräkna uttryck med flera räknesätt och får fram korrekta svar. (uppg. AM) Samt en effektiv metod att beräkna AP (division)
KOMMUNIKATION (K)
Kvaliteten på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du visar delvis hur du har nått fram till dina svar i samtliga uppgifter. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Du visar hur du har nått fram till dina svar i samtliga uppgifter. Redovisningen är lätt att följa men har vissa brister
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Du visar tydligt och effektivt hur du har nått fram till dina svar i samtliga uppgifter. Redovisningen är lätt att följa.
RESONEMANG (R)
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Eleven har ett korrekt svar med motivering. (uppg. E-CR)
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Ditt resonemang är utvecklat och relativt väl underbyggt. Eleven har två korrekta svar med motiveringar. (uppg. E-CR) Ditt resonemang är utvecklat och relativt väl underbyggt. Du har t.ex. uppskattat att det tar ett visst antal sek per tal och gör en korrekt beräkning. Dock ej endast 1 sek per tal. (uppg. AR)
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Ditt resonemang är välutvecklat och väl underbyggt. Du har tänkt på att det tar olika lång tid att säga ental, tiotal, hundratal, tusental och tiotusental och visar med tydlig beräkning hur du har kommit fram till den totala tiden. Svarar med lämplig enhet. (uppg. AR)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: