Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma - Samband och förändring (åk9)

Skapad 2018-12-04 21:39 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar

Innehåll

Här kommer planeringen i matte kapitel "Samband  och förändring"

 

Samband och förändring

 

Förmågor att träna på

 

På mattelektionerna ska vi träna på alla de här förmågorna:

 

 • Problemlösning – formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 • Begrepp – använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp¨

 • Metoder - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter¨

 • Resonemang – föra och följa matematiska resonemang och

 • Kommunikation – använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,  argumentera och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Lärandemål (begrepp och metoder)

 

Dessa metoder och begrepp ska du förstå och kunna använda:

 

 • Funktionsbegreppet

 • Beskriva linjära funktioner på olika sätt och växla mellan dessa sätt (förklara med ord, tabell, graf, formel)

 • Tolka grafer och formler samt förklara hur de hänger ihop

 • Kunna igen en proportionalitet förstå vad det innebär

 • Räta linjens ekvation

 • Beskriva procentuella samband, bland annat genom att använda begreppen andel, del och det hela (repetition)

 • Beräkna delen, andelen och det hela (repetition)

 • Beskriva eller beräkna en procentuell förändring inklusive upprepade förändringar med hjälp av förändringsfaktor. (repetition)

 

 Tips:Webbresurser och filmer

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav, Ma - Samband och Förändring (åk9)

Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

F
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

F
E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

F
E
C
A
Välja och använda matematiska metoder
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
leven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

F
E
C
A
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: