Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK ht -18: SÅNG (Val 2018) / SPEL (Keybord & Trummor) / INSTRUMENTkännedom

Skapad 2018-12-04 23:32 i Hästhagenskolan Lerum
3 delar: 1) "Politiska" sånger (kamp för rättvisa, fred, människovärde, miljö, ett bättre samhälle) 2) Instrument och instrumentgrupper (känna igen några sträng-, blås- och slaginstrument, dels genom att se och lyssna på symfoniorkestrar som spelar olika filmmusikteman, dels genom att se bilder på olika instrument och även lyssna på några av dom) 3) Takt och Treklang (spela ett eller ett par enkla trumkomp samt treklanger på keyboard inkl viss teori) (Rytm och Melodi berörs, men behandlas tydligare i vår)
Grundskola 3 – 5 Musik
Den här hösten (2018) .. .. sjunger vi bl a sånger med politisk "touch" med tanke på valet. .. spelar vi treklanger på keyboard och ett par enkla trumkomp. .. lyssnar vi bl a på filmmusik spelad av symfoniorkester och bekantar oss med några instrument. Utöver detta sjunger vi bl a freds- och vänskaps-sånger på musiklektioner (FN-dagen), adventsånger (samling i Skallsjö kyrka) och tränar julsånger inför terminsavslutningen. 4:orna bjuder på Lucia-föreställning.

Innehåll

3 huvudmål:

1) I samband med temat "Valet 2018" sjunga och känna till några "Politiska" sånger om kamp för rättvisa, fred, människovärde, miljö - ett bättre samhälle, en bättre värld. Även känna till några av de som framfört dessa.

2) Reflektera kring och förstå de musikaliska begreppen Takt och Treklang, fr a genom att spela ett eller ett par enkla trumkomp samt treklanger på keyboard. (Rytm och Melodi behandlas tydligare i vår.)

3) Känna igen några Sträng-, Blås- och Slaginstrument, dels genom att se och lyssna på symfoniorkestrar som spelar olika filmmusikteman, dels genom att se bilder på olika instrument och även lyssna på några av dom.

Utöver dessa mål, berör vi bl a - fr a med sång - även FN-dagen, Advent och Jul. År 4 förbereder och bjuder skolan på Lucia-föreställning. (Sånger finns i skolans traditions-mapp.)

Dessa områden behandlar vi genom att sjunga, spela och lyssna, men får struktur, lär oss och förstår mer kring olika sorters sånger, takt (även rytm) och treklanger samt olika instrument och instrumentgrupper genom att se bilder, grafer, noter, texter och - för 5:ornas del - även skrivträna.

Material och Dokument som används:

- Musiksalens keyboards och digitala trumset

- "START 18-19 ..." (för år 3-5)

- "Komplement till START" (år 3-5, men främst för år 5)

- "LÄS FÖRST" (endast för år 5, inför förhör i december)

"START"- och "LÄS FÖRST"-dokumenten finns som uppgift nedan med tråkig layout. "Komplement ..." gick inte att överföra hit. "START"- samt önskemåls-dokument finns för alla elever på Google Drive. 5:orna har numera de tre dokumenten ovan på Google Classroom (vilket kommer att öppnas även för övriga elever under 2019).

Redovisning:

- Störst fokus ligger på praktiska färdigheter, men år 5 gör även ett skriftligt förhör i december. De får därför "Komplement till START" även i pappersform för att skrivträna i. År 4 får skriftligt förhör under vt, då de nu under ht har ansvar för Lucia mm.

Uppgifter

 • START 18-19; Val-18, Instrument, Trum- & Keybord-spel

 • LÄS FÖRST

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: