👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Servettställ och hyllor

Skapad 2018-12-05 08:07 i Östergårdsskolan Halmstad
Generell planering för trä och metallslöjd år 4-6.
Grundskola 4 Slöjd
Slöjd i olika hårda material och färger. Förekommande arbetsmoment och tekniker, hantera verktyg och maskiner.

Innehåll

Arbetsgång

- Du kommer att designa och utforma dina egna alster

- Vi arbetar med olika material så som plywood och furu

- Du får prova olika sammansättningar

- Fokus bland annat på den elektriska kontursågen

- Du färglägger med maskeringsteknik

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att

- hantera flera olika nya redskap

- material, tekniker och maskiner

- ta eget ansvar i slöjdarbetet,

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

Bedömning av din förmåga att:

- hantera redskap och tekniker

- ta egna initiativ

- ta emot och arbeta efter instruktioner

- planera och värdera ditt arbete

Hur ska det bedömas

Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång, lärloggsantekningar samt det färdiga resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt.

Eleverna får se hur de olika momenten utförs praktiskt.

Eleverna får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp.

Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6