Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg

Skapad 2018-12-05 08:12 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Alla förskolor i Flens kommun arbetar mot Grön flagg och Håll Sverige rent. Under våren kommer förskolan Tallbacken arbeta med utvecklingsområdet djur och natur.

Innehåll

Djur och natur

Mål: Arbeta med allemansrätten

Syfte: För att vi ska få veta hur vi ska bete oss i skog och mark för att inte störa eller förstöra.

Hur: Gå ut i skogen, ha diskussioner med barnen, använda oss av material från håll Sverige rent.

Delaktighet/ inflytande, ha Grön flagg råd med barnen. Detta bidrar ekologiskt.  

 

Djur på vår gård

Mål: Att barnen ska få en förståelse för vårt kretslopp och att djurens liv är värda lika mycket som en människas liv.

Hur: Vi undersöker vilka djur som bor på vår gård. Vi går på djurjakt med förstoringsglas, ta reda på information om djur genom böcker och internet, skapa djuren i olika material. Diskussion kring hur vi kan göra så att djuren ska trivas på vår gård mm.

Delaktighet/ inflytande, ha Grön flagg råd med barnen. Detta bidrar ekologiskt.  

Skräp i närmiljön

Under detta utvecklingsområde kommer vi att plocka skräp under våra promenader/utflykter och kasta i återvinningen. Detta gör vi för att få barnen medvetna om vad som kan hända om man kastar skräp i naturen. Vi kommer att använda material från Håll Sverige rent, titta på filmer från UR, ha diskussioner med barnen och återvinna skräp. 

Delaktighet och inflytande

Tallbackens barn kommer att ha inflytande i vårt arbete genom att vi kommer att ha Grön- Flagg råd. Grön- Flagg råd kommer att bestå av de äldsta barnen på förskolan tillsammans med pedagoger. Vid varje tillfälle kommer det vara ca fem st barn (olika vid varje tillfälle) och en pedagog som kommer att diskutera utvecklingsområdet. Under detta mål kommer rådet att träffas vid tre tillfällen. Vi ser vikten av att barnen har inflytande i målet och att vi tillsammans undersäker vårt mål. V har valt att rådets konsultation ser olika ut för att fler barn ska ha möjlighet till påverkan.

 

 

 

 

 

 

 

 Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: