Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2018-12-05 08:53 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång både för individen och samhället.

Innehåll

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiva och för att vistas i naturen. Eleverna ska ges möjlighet att möta och uppleva många olika aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar. De ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att eleven utvecklar förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Eleverna ska också genom undervisningen ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt deltar i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen

 • Rörelse till musik, eleverna kommer träna och ges möjlighet att utveckla förmågan att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelse, lekar och danser.
 • Eleverna kommer få prova på olika lekar och aktiviteter som bland annat innehåller boll, rumsuppfattning och kroppskontroll.
 • De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
 • Samtal kring upplevelser av t.ex. idrotten, regler, samarbete, uppvärmning, avslappning och säkerhet.
 • Simundervisning i åk 2.
 • Uteaktiviteter och kunskaper om allemansrättens grunder.
 • Eleverna kommer träna på att orientera sig genom olika rumsuppfattningar i idrottshallen.
 • Eleverna kommer träna på att följa och förstå gemensamma regler/instruktioner. 
 •  Eleverna får kunskap om hur en kan påverka sin hälsa och förebygga skador. Kunskap om hygien genom att veta vikten av att byta om och duscha efter idrottslektionen. Bedömning

Se Matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris för Idrott & hälsa skolår 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musik och rörelse
Jag kan härma enkla rörelser och röra mig fritt till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, tex springa, hoppa, klättra,åla och krypa.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Jag vågar prova nya saker)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma på djupt vatten utan hjälpmedel.
Jag kan simma i bröst- och ryggläge. Jag kan flyta.
Friluftsliv
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö och använder lämpliga kläder.
Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser
Orientering
Jag kan använda mig av enkla kartskisser, tex skattkartor.
Jag kan hantera och rita enkla kartor tex klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Hälsa
Jag kan med stöd berätta ur jag upplever olika rörelseaktiviteter.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter ( tex jag är trött och svettig)
Jag kan berätta om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter och varför det har blivit så. (Tex jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler)
Idrott och lekar
Jag deltar i rörelseaktiviteter inomhus och utomhus i lämplig klädsel. Jag kan anpassa mina rörelser till viss del av aktiviteten. Jag kan ta ansvar för mig själv vid olika lekar och spel.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser relativt väl till aktiviteten. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar. Jag kan anpassa mina rörelser väl till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: