Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-12-05 09:20 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 6 Svenska
Vi tränar på att argumentera i text. Det kan vara bra då du ska skriva t ex en insändare eller protestera mot något, eller hur?

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

Sv
Beskriva, förklara och argumentera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassar språket
Jag skriver en argumenterande text som fungerar som en sådan och anpassar språket utifrån det.
Eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text.
Eleven skriver en relativt väl fungerande argumenterande text.
Eleven skriver en väl fungerande argumenterande text.
Innehåll
Jag skriver så att andra förstår vad jag menar.
Begripligt innehåll
Relativt tydligt innehåll
Tydligt innehåll
Delge mina åsikter - mina argument
Jag skriver ner mina åsikter och argument.
En eller flera åsikter finns med och skrivs enkelt. Ett eller flera argument finns som utvecklas något och stödjer åsikten/åsikterna.
En eller flera åsikter finns med och skrivs utvecklat. Ett eller flera argument finns som är utvecklade och stödjer åsikten/åsikterna
Flera åsikter finns med och skrivs välutvecklade. Flera argument finns som är väl utvecklade och stödjer åsikterna.
Struktur
Jag skriver en inledning, argument och ett avslut samt signatur.
I huvudsak fungerande struktur.
Relativt väl fungerande struktur
Väl fungerande struktur
Sambandsord - bindeord
Jag skriver bindeord i min text såsom t ex för det första, för det andra, på grund av, ytterligare, eftersom...
Texten är uppbyggd med något sambandsord - bindeord.
Textuppbyggnad stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk - meningsbyggnad
Jag skriver ord och meningar som varieras och som fungerar.
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
Viss språklig variation finns. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: