Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 - Let's read!

Skapad 2018-12-05 09:23 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 5 Engelska
We will practice on our Reading and Writing. We will read different texts and write stories. We will also rehearse some grammar! Welcome to the English class!

Innehåll

Våra mål

 

Du kommer att utveckla din förmåga att:

- kunna skriva olika typer av texter på engelska (Writing)

- kunna förbättra dina texter efter respons av någon annan (Writing)

- kunna förstå och redogöra för innehållet i texter vi läser (Reading)

 

 

Så här arbetar vi

 

 Vi kommer att:

 • Läsa och lyssna på texter
 • Jobba kring orden i texterna
 • Skriva berättelser
 • Repetera och träna grammatik

Bedömning

 Du visar att utvecklat dina förmågor genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Du skriver en begriplig berättelse med enkel meningsuppbyggnad och med viss säkerhet i grammatik (Writing)

- Ändra dina texter efter respons av någon annan (Writing)

- Du förstår det viktigaste av det som står på enkel engelska om vardagliga och välbekanta ämnen (Reading)

 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Du skriver en berättelse med god meningsuppbyggnad och säkerhet i grammatik (Writing)

- Ändra och förbättra dina texter efter respons av någon annan (Writing)

- Du förstår helheten av det som står på enkel engelska, samt viktiga detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen (Reading)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: