Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 5

Skapad 2018-12-05 09:42 i Fajansskolan Falkenberg
Ett arbete om vad Lag och Rätt innebär
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Vad är ett brott? Vad händer om man bryter mot lagen? Vad är skillnaden mellan regler och lagar? Vilka konsekvenser kan det få om man begår ett brott? Vad är snatteri och vad är skadegörelse? I detta arbetsområdet kommer vi bland annat att få svar på dessa frågor.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor samt argumentera utifrån fakta, olika perspektiv, värderingar.
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Efter arbetsområdet ska du veta:

Varför finns det lagar?

Varför straffar vi brottslingar?

Varför begår människor brott?

Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

Vad har vi för rättigheter och skyldigheter i Sverige?

Bedömning - vad och hur

När du svarar på frågorna ovan ska du använda dig av de begrepp som hör till ämnet och kunna beskriva samband mellan brott och straff, samt resonera om vilka följder ett brott kan få för olika individer.

Du ska också kunna berätta om någon rättighet och skyldighet du har som medborgare i Sverige.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa texter i boken upptäck Samhälle
 • diskutera olika frågor
 • se på film
 • arbeta med ord och begrepp
 • träna på att beskriva samband
 • Göra egna filmer 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: