Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hantera nödsituation

Skapad 2018-12-05 09:58 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Vi lär oss att hantera skada och nödsituation på land och i vatten.

Innehåll

Livräddande första hjälpen

 

 

Hej alla elever!

 

Varmt välkomna till er första termin och idrott och hälsa 1. Här kommer den översiktliga planeringen kring andra delen av projekt 2 (stress, ergonomi och mental träning) med inriktning mot Åtgärder vid skador och nödsituationer. I denna planering kan du ta del av momentets syfte och mål i form av centralt innehåll, förväntade uppnådda förmågor samt kunskapskrav.

 Detta moment omfattar sammanlagt fyra lektioner där vi kommer arbeta med olika former av åtgärder vid skador och nödsituationer. 

 Syftet med detta moment är ni ska ges förutsättningar att uppnå följande kunskapskrav nedan genom att få utöva och fördjupa er inom följande centrala innehåll. Detta finns tydligare förklarat och konkretiserat i bedömningsmatrisen i dokument.

 

Centralt innehåll:

 

·         Åtgärder vid skador och nödsituationer

Det centrala innehållet innefattar aktiviteter som kan kopplas till simkunnighet, till exempel livräddning vid drunkningstillbud. Eleverna måste vara simkunniga för att få godkänt i idrott och hälsa i grundskolan. I gymnasieskolans kunskapskrav återfinns inte simkunnighet som ett uttalat krav. Det centrala innehållet beskriver istället en fördjupning av grundskolans centrala innehåll om hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. Exempel på fördjupningar i gymnasieskolan är livräddande aktiviteter vid blödning och att frigöra luftvägar vid fysiska stopp i andningsvägarna.

 

 

Förmågor som du förväntas utveckla:

 

·         Kunskaper om hur man i utövandet av idrott, motion och friluftsliv visar hänsyn till sin egen och andras säkerhet och hur man kan vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.”(Lgy 11)

      HLR, Livräddning i vatten, hantera en defibrilator, lägga tryckförband samt frigöra luftvägar vid fysiskt stopp i andningsvägarna.

 

 

 Bedömningsmatris 

 

Kunskapskrav

Lärandeaktiviteter i ordningsföljd

Bedömning – hur, vad och när:

 

Era rörelsekvaliteter kommer att bedömdas:

 

För E: Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

 

 

 

 

För C: Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

 

 

 

 

 

För A: Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

 

Översiktligt lektionsupplägg

 

Lektion 1: Grundläggande teori kring livräddande första hjälpen. HLR, stabilt sidoläge, lyfta/flytta person. (Kombinationsträning, Innebandy, Basket, Badminton.)  

 

 

Lektion 2: Tryckförband, Defibrilator. Fortsatt inövning av HLR (Kombinationsträning, Innebandy, Basket, Badminton)

 

 

Lektion 3: Fria luftvägar, förberedelse inför nödsituation i vatten. Redovisning HLR. Filmning. (Kombinationsträning, Innebandy, Basket, Badminton)

 

 

 

 

 

Lektion 4. Livräddning i vatten.

 

 

 

 

 

 

Övningstillfälle

+ genomgång av kunskapskrav och bedömning.

 

 

 

 

 

Övningstillfälle

 

 

 

Bedömningstillfälle

 

- Individuell utvecklingsmatris

 

- Kamratåterkoppling

 

- Återkoppling från lärare

 

- Gruppredovisning  och filmning  

 

-Individuell utvecklingsmatris 

 

 

      Detta förväntas du kunna:

 

·         Hjärt-lungräddning (HLR)

·         Livräddning i vatten

·         Lägga tryckförband

·         Rensa luftvägarna vid fysiskt andningsstopp

·         Hantera en defibrilator

 


Konkretisering av bedömningsmatrisen

Exempel för bedömning av rörelsekvalitet i marklyft:

För E: I ditt utförande av åtgärder vid skada eller nödsituation kan du med hjälp genomföra dessa.

 

Du förväntas även att kunna förklara dessa begrepp:

 

-          Bedöms utifrån E/C: Du kan översiktligt (E) eller utförligt (C) beskriva muntligt dessa centrala begrepp:

 

-          HLR

 

-          Bröstkompressioner

 

-          Inblåsningar

 

-          Defibrilator

 

-          Medvetande

 

 

För C: I ditt utförande av åtgärder vid skada eller nödsituation kan du självständigt och med säkerhet genomföra dessa.

 

För A:  I ditt utförande av åtgärder vid skada eller nödsituation kan du självständigt och med säkerhet genomföra dessa.

 

 

 

Lektion 1 – HLR

 

Syfte: Åtgärder vid skada och nödsituation

 

Mål: Teoretiskt introduktion om livräddande åtgärder, genomgång av momentupplägget testa och öva på olika livräddande åtgärder.

 

Teoretisk genomgång: (10-15min) Film om HLR + momentupplägget.

 

Uppvärmning (10min): Kombinationsträning, parövningar

 

Huvudaktivitet (ca45min): HLR, stabilt sidoläge, flytta medvetslös person. 

 

 Avslutning (5min): Återkoppla till syfte och målet med lektionen, dela ut Pep:en till alla.   

 

Lektion 2 – HLR med hjärtstartare, tryckförband

 

Syfte: Åtgärder vid skada och nödsituation

 

Mål: Öva och utveckla färdigheter i olika åtgärder vid skada och nödsituation

 

 

Inledning (10min): Kort repetition av grundläggande teori och föregående lektion 

 

Uppvärmning (10min):  Kombinationsträning, parövningar

 

 Huvudaktivitet: Defibrilator och tryckförband / annan aktivitet

 

 

 Avslutning (5min): Återkoppla till syfte och målet med lektionen. Be eleverna fylla i utvecklingsmatrisen. 

 

 

 Lektion 3 – Fria luftvägar, redovisa HLR 

 

Syfte: Åtgärder vid skada och nödsituation

 

 Mål:Öva och utveckla färdigheter i frigörande av luftvägar vid fysiskt stopp. Visa upp färdigheter och kunskaper i HLR.

 

 

Inledning (10min): Kort repetition av grundläggande teori och föregående lektion 

 

Uppvärmning (10min):  Kombinationsträning, parövningar

 

 Huvudaktivitet: Fria luftvägar, HLR-redovisning, /annan aktivitet

 

 

Redovisning: Individuell redovisning.

 

Avslutning: (5min): Återkoppla till syfte och målet med lektionen. Påminn om livräddning i vatten.

 

 

 

 

Lektion 4 – Styrka – Redovisnings/bedömningstillfälle

 

 

Livräddning i vatten

 

Var: Eriksdalsbadet, t-bana Skanstull (se karta längre ner för närmare vägbeskrivning). Gemensam samling vid huvudingången. För att hitta dit; gå in på www.eniro.se och sök på Eriksdalsbadet, så får ni upp en vägbeskrivning från t-banan. 

Att ta med: Badkläder, hänglås och handduk.

OBS! Man får EJ ha kalsonger under badkläderna!

Syftet med lektionen: Livräddande första hjälp i och vid vatten, innefattande olika moment, b.la. simning 200 meter varav 50 meter ryggsim. Efter att vi är klara med de moment som ska genomföras är det fri simning i simhallen.

 

Vi ses, redo för livräddning!

/Pelle

 

 

 

 

 

 Kunskapsmål

Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.

E

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Genomför med handledning livräddning enlig de tre moment vi efter diskussion bestämt och beskrivet på sid 3-4.

C-A

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Genomför efter genomgång självständigt livräddning enligt de tre moment vi efter diskussion bestämt och beskrivet på sid 3-4.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om syretransporterande organ och kroppens fysiologi, simkunnighet och HLR

 

Genomförande under 3 tillfällen.

 1: Repetition syretransporterande organ samt livräddningsteori.

2: HLR

3: Genomförande av simulerad livräddning i Eriksdalsbadet.

 

 SLS definierar simkunnighet - att kunna simma - som följer:

 • Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till ytan kan simma 200 meter bröstsim på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.

Djupt vatten innebär att eleven inte bottnar. Detta innebär att ett simprov kan genomföras även i en grund bassäng men kontroll av att eleven inte vidrör botten under hela simningen.

Varför ryggsim? Motivet är att de flesta idag lär sig simma i simhallar eller simbassänger och därför många gånger saknar erfarenhet av öppna vatten. Ryggsim är ett vilsamt simsätt och som underlättar simning i vågor.

Andningsvägarna kan vid simning mot vågorna hållas fria i lä. Ryggsimningen skall därför ej utföras som tävlingsvarianten ryggcrawl.

Nödsituationer vid vatten

Med detta förstås situationer där en person hamnat i vatten och inte på egen hand kan ta sig upp.

MOMENT 1: SIMNING

 • Kunna falla i vattnet, få huvudet under, och efter att åter tagit till ytan kunna simma 200 m bröstsim på djupt vatten, varav 50 m ryggsim.

God vattenvana är en förutsättning för att nå den trygghet som krävs för att klara de uppsatta målen. Vattenvana kan erhållas endast genom övning. Regelbunden övning måste därför ske i vatten.

MOMENT 2: LIVRÄDDNING

 • Kunna larma (larmnummer: 112).
 • Kunna medvetandekontroll, fria luftvägar och stabilt sidoläge.
 • Känna till tekniken vid mun till mun andning.
 • Kunna hjälpa en nödställd med förlängd arm och förstå hur förlängd arm ger egen säkerhet.

Larmning, medvetandekontroll, konstgjord andning och stabilt sidoläge är alla grundläggande moment som är lätta att lära sig.

Förövningarna till de praktiska färdigheterna med bakomliggande kunskaper består i övning att bistå kamrat med förlängd arm och att kasta livboj med lina. Innan man orkar kasta livbojen kan man kasta ut linkassetten och själv hålla i bojen. Hanteringen av materiel är viktigare än kastlängd.
Det är viktigt att eleverna förstår vikten av att alltid ha något mellan sig själva och den nödställde så att de kan släppa taget för sin egen säkerhets skull.

Mål för sim-och livräddningsundervisningen

De nedan redovisade målen har utarbetats mot bakgrund av läroplanens betoning av det aktiva friluftslivet och vikten av att undervisningen skall ge kunskaper och upplevelser som är betydelsefulla såväl under uppväxten som senare i livet.
Vid nästan allt aktivt friluftsliv finns möjlighet till medveten eller oförberedd kontakt med vatten eller is. Undervisningen måste därför förbereda eleverna inför detta.

SIMNING

 • Kunna hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter vistas i det djupa vattnet under minst 10 minuter.
 • Under tiden för provet skall eleven omväxlande simma, trampa vatten och flyta.

OBS! Man får under simprovet inte ta tag i bassängkanten eller ta annan flythjälp.

MOMENT 3: LIVRÄDDNING

 •  Kunna simma utsim 25 m med livboj och därefter bogsera en kamrat i bojen 25 m.
 •  Kunna bogsera en docka 25 m utan livboj.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Idr  -

Matriser

Idr
Hantera nödsituation

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Hantera nödsituation
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: