Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och energi åk 6

Skapad 2018-12-05 10:02 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Fysik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag. Du ska få söka svar på frågor om kraft och rörelse med hjälp av systematiska undersökningar i fysik, samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • Hur krafter påverkar dig i vardagen.
 • Gravitationskraft, friktionskraft och centripetalkraft samt att kunna ge exempel på dessa i vardagen.
 • Energikällor och energibärare
 • Klimatsmarta tips för hur vi kan spara energi

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och svara på frågor
 • Se filmer
 • Skriva hypoteser
 • Göra olika experiment och sedan dokumentera resultaten
 • Presentera och diskutera undersökningarnas resultat
 • Ta reda på för- och nackdelar med energikällor
 • Skriva argumenterande texter

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Skriftligt prov via Inspera
 • Läxförhör
 • Laborationer
 • Klassrums diskussioner
 • Din text om energismarta tips till familjen Karlsson
 • Muntlig bedömning via Screencastify där du visar dina kunskaper om energikällor och dess för- och nackdelar
 • Ditt ställningstagande kring energikällor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: