Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillståndet i världen - Rädda världen-Tema år 9

Skapad 2018-12-05 10:14 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 9 Geografi
Hur ser tillståndet i världen ut egentligen? Och vad kan vi göra för att förändra det?

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om:

Hur tillståndet i världen är utifrån barn i skolan, klimatförändringar fattigdom och så vidare

USA:s stater och Nordamerikas kartgeografi

I undervisningen kommer vi att:

Skriva en uppgift på temat "Rädda världen"

Träna på Nordamerikas karta

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Krönika på temat "Rädda världen"

Karttest på USA/Nordamerika

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Ge
Geografi 7-9 Lgr11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om världens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Miljö och hållbarhetsfrågor
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: