Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonfys Enskede skola

Skapad 2018-12-05 10:22 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Enskede skolas mål för fysisk aktivitet innebär bland annat att vi ska röra på oss minst 60min varje dag under skoldagen. En del i detta är vår morgonfys som vi genomför varje fredagmorgon kl.09.00-09.20. uppdelat i två 10minpass. Första passet för åk1-3 och andra passet för åk 4-6. Vi rör oss till pulshöjande musik. Elever i åk 6 är med och leder/hjälper till vid de olika stationerna.

Innehåll

Syfte

Få förståelse för vikten av fysisk aktivitet för en bra hälsa. Få en god start på skoldagen och öka fokus och koncentration på lärande. Göra elever delaktiga i hälsofrämjande aktiviteter för att öka medvetenheten kring fysisk aktivitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: