Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet

Skapad 2018-12-05 10:27 i Malens förskola Båstad
Förskola
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Vi arbetar för att tydligt visa barnen när och i vilka situationer de kan ha inflytande.

Innehåll

Mål

 • Alla barns ska få kommunicera sin åsikt
 • Att vara delaktiga i verksamheten
 • Att barnen tar ansvar för egna handlingar och förskolans miljö
 • Att få uppleva och verka efter demokratiska principer
 • Visa barnen att de har rättigheter och skyldigheter

 

Syfte

På malen delar vi in begreppet delaktighet för att synliggöra barnens inflytande. Delaktighet kan vara att barnen får vara med att bestämma, att uttrycka sin åsikt eller ha rätt att vara en del av gemenskapen i gruppen. Barnens behov och intressen ligger till grund för vårt arbete med delaktighet och inflytande.

 

Strategier och Genomförande

 • Vi använder oss av bildstöd för att barnen ska få en delaktighet om vad som ska hända under dagen.
 • Vi genomför röstning och barnen får därigenom uppleva demokratiska principer och få framföra sin åsikt.
 • Vi som pedagoger är lyhörda till barnens önskemål tex byta matplats, aktiviteter eller material.
 • Vi delar ut ansvar till barnen i tex att få låna material och sedan lämna tillbaka, samt att hjälpa till vid dukning eller samling. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: