Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 6

Skapad 2018-12-05 10:59 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Fysik
I din vardag möter du olika krafter. Men vilka olika krafter finns det? Vilken kraft gör t.ex. så att vi kan stå var som helst på jordklotet? Vi kommer under detta arbetsområde att arbeta med just kraft och rörelser där fokus kommer att vara att utveckla kunskaper kring kraft och rörelser, använda begrepp som är kopplat till detta samt planera, genomföra och analysera undersökningar.

Innehåll

Kraft och rörelse

Åk 6

Ca. 5 veckor

 

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att planera, genomföra , samt analysera systematiska undersökningar.
 • din förmåga att dokumentera en undersökning.
 • din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • använda centrala fysikaliska begrepp för området för att förklara fysikaliska fenomen, t.ex. gravitation, friktion, kraft, dragkraft, tryckkraft och motkraft.
 • kunna beskriva och förklara samband mellan begreppen och fenomenen. 
 • genomföra enkla undersökningar utifrån en färdig planering.
 • bidra till att formulera frågeställningar.
 • bidra till att göra en planering som det går att arbeta systematisk utifrån.
 • använda utrustning på ett rätt sätt.
 • jämföra dina resultat vid en undersökning med någon annans resultat. 
 • kunna se likheter och skillnader mellan resultat från en undersökning.
 • ge förslag på förbättringar vid en undersökning.
 • göra enkla dokumentationer i text och bild av en undersökning.

Innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • krafter.
 • rörelse.
 • dokumentation i form av laborationsrapporter.
 • systematiska undersökningar.

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • med aktiviteter i helklass.
 • individuellt.
 • med gruppuppgifter.
 • med att se på film.
 • enligt EPA: enskilt, par, alla tillsammans
 • med kemiska begrepp
 • undersökningar.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • planerar, genomföra samt analyserar systematiska undersökningar. Detta kommer du att kunna visa vid ett laborationsprov där du i mindre grupp ska planera och genomföra en undersökning.
 • din förmåga att dokumentera en undersökning.
 • din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Detta kommer du kunna visa genom din undersökning samt genom ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

Du har ännu inte uppnått målen
E
C
A
Planera undersökningar
Du kan planera undersökningar.
Du kan ännu inte ge förslag på en frågeställning som går att undersöka.
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende. Förslagen går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: • Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, • I vilken ordning momenten ska genomföras, samt • Vilken materiel som ska användas.
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra undersökningar.
Du genomför en undersökning endast med stöd av lärare.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut
Använda utrustning
Du kan använda utrustningen.
Du använder utrustningen på ett ej fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Vid genomförandet hanterar du utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Jämföra undersökningar
Du kan jämföra undersökningar samt ge förslag på förbättringar.
Du jämför ännu inte dina resultat med någon annans resultat.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Du kan dokumentera dina undersökningar.
Du dokumenterar inte dina undersökningar.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, men anteckningarna är sporadiska.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, men kan brista i noggrannhet eller fullständighet.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen och samband
Du har kunskaper om fysikaliska fenomen och samband.
Du har ännu inte kunskaper om fysikaliska fenomen.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven du till några fysikaliska samband.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: