Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2018-12-05 11:42 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi har läst boken Dogboy. Vi har haft boksamtal varje fredag och nu har det blivit dags att skriva en recension.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- välja och använda språkliga strategier, 

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

- söka information från olika källor och värdera dessa, 

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper om:

- hur man skriver en recension, 

- vad som är viktigt att tänka på,

- olika nivåer på texter, i form av recension

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

 

- efter att ha läst boken Dogboy ska du under lektionstid skriva en recension,

- du får ha med dig en mall om hur man skriver en recension och även en gammal text med tips om vad du ska tänka på när du skriver,  

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas genom:

- recensionen som du har skrivit i klassrummet, 

 

 

 

 

 

Matriser

SvA
Recension åk8A

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textens struktur
Texten innehåller ett enkelt ämnesrelaterat språk samt en, i huvudsak, fungerande struktur.
Texten innehåller ett utvecklat ämnesrelaterat språk samt en relativt väl fungerande struktur.
Texten innehåller ett välutvecklat ämnesrelaterat språk samt en väl fungerande struktur.
Handling
Handlingen beskrivs på ett enkelt sätt och läsaren förstår i huvudsak vad boken handlar om.
Handlingen är ganska väl beskriven. Det är lätt för läsaren att förstå vad boken handlar om.
Handlingen är väl och genomtänkt beskriven och det är mycket lätt för läsaren att förstå vad boken handlar om.
Personbeskrivning
Personbeskrivningarna är få, kortfattade och enkla.
Personbeskrivningarna är ganska utförliga och visar förmåga att leva sig in i bokens personer.
Personbeskrivningarna är utförliga, beskriver väl bokens personer och visar god förmåga att leva sig in i bokens personer.
Budskapet
Eleven har uppfattat ett budskap, men redogör inte tydligt för det i texten.
Eleven uppfattar bokens budskap och redogör ganska tydligt för det.
Eleven uppfattar bokens budskap och redogör väl för det.
Egna omdömen och åsikter om boken
Egna omdömen och åsikter finns. Det är kortfattat och enkelt beskrivet.
Egna åsikter och omdömen finns. Det är tydligt förklarat och motiverat.
Egna åsikter och omdömen finns. Det är genomtänkt och väl motiverat. (motiveringarna är väl kopplade till både bokens innehåll och elevens egna åsikter.
Skiljetecken
Punkt och andra skiljetecken hamnar fortfarande fel och saknas ibland.
Punkt och de flesta andra skiljetecken används i huvudsak korrekt.
Skiljetecken används i stort sett korrekt.
Styckeindelning
Du försöker dela in texten i stycken.
Relativt väl fungerande styckeindelning.
Väl fungerande styckeindelning.
Stavning
Vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.
Du stavar korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: