Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar och uppfinnare

Skapad 2018-12-05 11:44 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik Bild Fysik
I den här arbetsområdet kommer du lära dig om olika uppfinningar och uppfinnare. Du kommer även få bli en riktigt uppfinnare själv!

Innehåll

Syfte: Syftet med arbetsområdet är att lära om hur olika uppfinningar fungerar och konstrueras, samt vilka svenska uppfinnare som står bakom olika uppfinningar. Vi kommer även arbeta med kreativt tänkande kopplat till ämnet.

Innehåll: Det här arbetsområdet kommer att innehålla information om olika svenska uppfinnare, från olika tidsperioder. Vi kommer även arbeta med olika egna uppfinningar, där eleverna får tänka kreativt för att förbättra och skapa nya uppfinningar.

Förmågor:

·       använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i fysik,

Centralt innehåll:

·       Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

·       Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

·       Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

·       Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

·       Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Kunskapskrav för E:

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Bedömingsformer: Eleverna bedöms på deras egna konstruktioner. De kommer att bedömas på deras skisser, dokumentationer och genomförande. De kommer även skriva ett brev till en uppfinnare där de förklarar hur deras uppfinning påverkat oss människor idag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: