Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språka på Labolina

Skapad 2018-12-05 13:12 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Det är viktigt att börja tidigt med språkinlärning. Vi kommer att använda oss av materialet språklust..

Innehåll

När vi har samling på förmiddagarna så kommer vi att använda oss av materialet språklust. I boken språklust finns olika språkövningar som är anpassade till de minsta barnen. Barnens språk behöver stimuleras för att utvecklas.  Vi kommer använda mycket av rim, ramsor, lyssnalekar, sagor, sånger och alla sinnen.  Förutom samlingen så hjälper vi barnen att sätta ord på vardagen. Vi benämner vad vi pedagoger och barnet gör. Barnen kommer att få individuella utmaningar i språket beroende på hur långt de har kommit i sin utveckling. Vi förstärker även språket med hjälp av TAKK.  Det är viktigt att alla är med och kommunicerar efter sin egen förmåga. Vi kommer även att läsa mycket sagor för barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: