Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rimbo västra projktmall

Skapad 2018-12-05 13:15 i Håsta förskola Norrtälje
Förskola
Sammanfatta här projektplaneringen och beskriv kort bakgrunden för att skapa nyfikenhet om projektet. Lägg till en ingressbild som symboliserar ert projekt samt ge projektet ett namn i rutan för rubrik.

Innehåll

Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett gemensamt område eller fenomen med fokus på utforskande, undersökande och hur vi på olika sätt kommunicerar. Pedagogerna väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier, intressen och behov. Barnens tankar och teorier ska ligga till grund för projektet. Vi är medforskande pedagoger som tillsammans med barnen söker svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga och den processen måste få ta tid. Projektet kan genomföras med hela barngruppen eller med en mindre grupp barn, det kan pågå i några veckor eller under flera år.

 

 

Beskriv projektet under rubrikerna nedan.

 

Använd underfrågorna som stöd i ert skrivande.

 

Gör kopplingar till förskolans läroplan.

 

 

Var är vi? (bakgrund och nuläge)

Vad gör barnen (observationer på olika sätt och intervjuer)?

Vad är barnen intresserade av?

Går det att undersöka och utforska?

Vad vet barnen redan?

Vad är det vi pedagoger får syn på?

 

Vart ska vi? (mål och syfte)

Vad har vi pedagoger för syfte med projektet?

Vad vill vi pedagoger uppnå med projektet? Vilka målkriterier strävar vi mot? Lpfö kopplingar?

Vad har vi pedagoger för frågeställningar till barnen utifrån deras förkunskaper?

Vad behöver projektet innehålla?

Vad behöver vi pedagoger erbjuda barnen?

Hur inkluderar vi vårdnadshavare i projektet?

 

Hur gör vi? (aktiviteter och planering)

Var ska vi vara? På vilken plats? Ute/inne?

Hur delar vi pedagoger in barngruppen i mindre grupper utifrån samma uppdrag?

Hur presenterar vi pedagoger projektet för barnen?

Vilket material behövs och hur presenterar vi pedagoger det på ett inbjudande sätt?

Vad behöver vi pedagoger förbereda/ lära oss?

Vad ska dokumenteras, av vem (barn/pedagog) och varför?

 

Hur blev det? (utvärdering och reflektion)

Skrivs löpande i reflektionen

 

 

 

Kopplingar till teorier

Vilka teorier ligger till grund för de arbetssätt vi har valt?

Är projektet aktuellt och vad säger senaste forskningen?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: