Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte 8B - v.47-v.5

Skapad 2018-12-05 13:21 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Kapitel 3 handlar om geometri. Du får arbeta med beräkningar av omkrets och area, begränsningsarea, mantelyta, volym och enhetsomvandling.

Innehåll

Välkomna till Kapitel 3: Geometri!

Nedan hittar du först veckoplaneringen, sedan information om konkreta mål för detta kapitel, begrepp du ska lära dig, och hur du kommer bedömas. Ändringar i veckoplaneringen kan ske, så se till att hålla dig uppdaterad!

V.

Måndag 75 min

C107

Tisdag 65 min

B301

Onsdag 40 min

B301

Fredag 50 min

B305

Läxor

48

Programmering

3.1 Cirkelns omkrets

Problemlösning

3.1 Cirkelns omkrets

                 Dina läxor är att

 

1.       Komma förberedd.

Om vi t.ex. ska börja 3 .2 på torsdag så ska du ha läst och försökt förstå inledningen till 3 .2 innan lektionen. Anteckna obekanta ord, och dina funderingar!

 

2.       Ligga i fas med planeringen.

Du ska alltid räkna:

 

-     minst 2 nivåer i varje avsnitt

-     minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 

          Använd lektionstiden effektivt samt läxhjälpen må-tors. Mattelärare finns på plats må-ons.

                              /JLA 

49

ELEVENS VAL 4

3.2 Cirkelns area

 

3.2 Cirkelns area

3.3 Begränsningsyta

och Mantelyta

 

50 

3.3 Begränsningsyta och Mantelyta

3.4 Volym Rätblock

3.4 Volym Rätblock

3.4 Volym Rätblock

& 3.5 Volymenheter

 

51

3.5 Volymenheter

ELEVENS VAL 5

3.5 Volymenheter

 

JULAVSUTNING

2 

LOV

LOV

LOV

3.6 Volym av prisma

och cylinder

3 

3.6 Volym av prisma

och cylinder

3.7 Volym av kon,

pyramid, klot

3.7 Volym av kon,

pyramid, klot

3.7 Volym av kon,

pyramid, klot

4

ELEVENS VAL 1

3.7 Volym av kon,

pyramid, klot

 

 

3.7 Volym av kon,

pyramid, klot

 

Test på E-nivå (Nivå 1).

Det du blir godkänd på idag behöver du inte göra på provet v.5

 

5

Repetition

Repetition och 3.8 formler

 

Repetition och 3.8 formler

Prov Kap 3

 

 

 

Konkreta mål; när du har studerat detta område skall du:

- förstå vad area är för något -kunna beräkna omkrets och area av rektangel, parallellogram, triangel och cirkel och cirkelsektor - kunna beräkna volym av spetsiga kroppar, klot, cylinder och begränsningsytans area av en cylinder -kunna använda och omvandla enheter för sträcka, area och volym. 

Begrepp som du ska kunna:

Geometrisk kropp, dimension, cirkel, triangel, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, area, radie, diameter, pi, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, andel, grader, begränsningsyta, sidoyta, mantelarea, kub, rätblock, cirkulär cylinder, prisma, pyramid, cirkulär kon, klot, längd, bredd, höjd, djup, volym, basyta, enheter i kvadrat, enheter i kubik, prefix, formel. 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

Skriftligt E-test onsdag 23 januari (v4)

Prov onsdag 30 januari (v5)

Du kommer att bli bedömd efter hur väl du visar dessa förmågor:


Begrepp: Hur du kan analysera och använda dig av matematiska begrepp.
Metoder: Att välja lämplig metod och att kunna använda den (utföra beräkningen) och att formulera problem.
Problemlösning: Hur du löser olika problem i bekanta och obekanta situationer 
Resonemang: Hur du för och kan följa matematiska resonemang för att komma fram till en lösning och ett svar på uppgifter.. 
Kommunikation: Hur väl och tydligt du redovisar dina tillvägagångssätt för att lösa en uppgift. 
                             Hur du använder dig av det matematiska språket vid muntliga redogörelser.. 
                             Hur väl du ser samband och kan använd dig av tidigare inlärd kunskap. 
                             Din förmåga att bedöma rimligheten i dina svar.

Uppgifter

 • Utvärdering - matte

 • Volymenheter.

 • Uppgifter 4 mars

 • Exit ticket - Mantelyta

 • Exit ticket - Beräkna Mantelyta.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: