Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialhållbar utveckling Granen

Skapad 2018-12-05 13:26 i Jumkil förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Projekt Babblarna och Sagans världs som barnfokus Utifrån pedagogfokus med social hållbarutveckling. Barnen har under inventeringsfasen visat stort intresse för sagor och Babblarna.

Innehåll

Utgångspunkt:

 

Social hållbarutveckling. Vi fortsätter arbetet med att tillsamman med barnen fördjupa vår kunskap i värdegrundsorden: trygghet, utveckling, öppenhet. 

 

Utmaning till barnen? varför?

 

Säga stop när något blir fel, när någon slår eller tar något. Använda ord i stället för slag. Att barnen ska fördjupa sin förståelse för värdegrundsorden trygghet, utveckling och öppenhet. Att barnen utvecklar tillit till sin egen förmåga och på så sätt blir en demokratisk medborgare i gruppen.

 

Var? Varför?

 

Olika platser både inne och ute beroende på aktivitet. Utgångspunkten är att barnen ska känna sig trygga i miljön och i gruppen samt lika på sina egna förmågor.

 

Vilka/vilket material?

 

Sagor, estetiskt material som tex. färg och lera, olika lekar och övningar och med hjälp av dramatiseringar utifrån Babblarna (handdockor).

Vad?

 • Sagor som tar upp bemötande, kompisar och känslor
 • Träna tillsammans på att "göra stop" med handen
 • Tillsammans komma överens om när och hur vi säger stop
 • Skapa ett öppet klimat där vi hjälper varandra i olika rutinssituationer
 •  Arbete i mindre grupper för att lyfta varje individs möjlighet att uttrycka sig
 • Skapande aktiviteter där barnen får uttrycka sig på flera sätt
 • Samarbetsövningar 

 

Mitt bidrag som pedagog?

 

Sätta ord på det barnen gör samt på begrepp inom normer och värden, så som hjälpas åt, samarbete, trygghet och så vidare. Vara en förebild i det demokratiska arbetet genom att lyfta fram barnens olikheter som en tillgång i gruppen. Skapa tillfällen för alla barn att få ta plats i gruppen och bli lyssnade på. Skapa en trygg miljö i gruppen.

 


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: