Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genus, klass, etnicitet och media

Skapad 2018-12-05 13:31 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
vi arbetar med teorier och perspektiv på Genus, klass, etnicitet och media

Innehåll

Centralt innehåll:

  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att​
  • människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.​
  • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.  ​
  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder (tex observation)​
  • Presentation i olika former (seminarium)

Vi gör en observation på en sociala medier plattform och diskuterar vilken funktion plattformen fyller för medlemmarna samt analyserar dem utifrån genus, klass och etnicitet. Våra observationer diskuteras i ett seminarium. 

Uppgifter

  • Observation och seminarium - Genus, klass, etnicitet och media

Matriser

Sam
Genus, klass, etnicitet och media

E
C
A
Individer, grupper och samhällsstrukturer
Dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Analysera samhällsfrågor
analysera använda begrepp, teorier och modeller, relaterade till genus, klass, etnicitet
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Söka och tolka information
söka och tolka information sociala medieplattformar
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor
Uttrycka sina kunskaper muntligt i seminarieform
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: