Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor/ Böcker

Skapad 2018-12-05 14:18 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
Vi visade olika böcker, trygghetsböcker och läroplanen för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

Vi vill stärka och utveckla barnens språk. Vi vill öka deras intresse för sagor/ böcker.

 

(Här görs en beskrivning av varför vi har valt att arbeta med just detta utifrån analys, kartläggning, behov, intressen etc.)

 

Mål:

-utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

(Här skrivs vilket nationellt mål som planeringen utgår ifrån)

 

Utvärderingsbart mål:

När vi har arbetat klart med projektet, jan2019, så ser vi ett ökat intresse för sagor och böcker samt ett utvecklat språk hos barnen.

 

Målkommunikation och handlingsplan:

(En kort beskrivning av Nivå 2, hur vi tar reda på nuläge, vilka metoder vi ska använda, genomförande och hur vi gör barnen delaktiga.)

 

Sekundära mål:

(Koppla till läroplansmålen med knappen nedan)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: