Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek, spel och samarbetsaktiviteter åk7-9

Skapad 2018-12-05 14:32 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta område arbete vi med olika typer av bollspel, olika typer lekar och samarbetsaktiviteter. Vad är spelförståelse? Hur utnyttjar man planen bäst, bredd, djup? Gröna och röda passningar? Hur får du med alla i laget? Vad kan du göra för ditt lag? Vad är ditt ansvar? Vad ska man göra för att utvecklas i spel och lek? Hur kan samarbetsaktiviteter påverka en grupp? Hur blir en lek eller spel utan regler? Vad är dina tankar kring ovanstående – vad kan du göra för att fungera och prestera som bäst i gruppen? Tänk på ditt ansvar i att utvecklas optimalt – oavsett förkunskaper.

Innehåll

Vad?

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra
 • undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva genom hela livet
 • genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
 • undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Konkretiserade mål

I arbetsområdet lek, spel och samarbetsaktiviteter ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • när vi jobbar med bollspel går vi igenom flertal olika bollsporter för att utveckla komplexa rörelsemönster och allsidiga rörelseförmågor.
 • genom att delta i lek och spel ges eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • genom att delta i undervisning får eleverna prova olika typer av bollspel och lekar och på så sätt utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • en varierad undervisning i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva genom hela livet.

Hur?

I undervisningen ska vi

 • prova på olika former av bollsporter (bollvana, spelförståelse, regler, samarbete, komplexa rörelsemönster).
 • prova olika former av lekar (bollvana, samarbete, regler, komplexa rörelsemönster, rörelseglädje).
 • prova på olika former av samarbetsaktiviteter (samarbete, respekt för varandra).

När?

Fortlöpande under 7-9

 

Material

Det som aktiviteten kräver.

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 • fortlöpande delta i undervisningen.
 • delta efter bästa förmåga och ha fokus på utveckling av dina kunskaper.

Bedömningen fokuserar på:

 • hur väl samarbetar eleven med övriga i laget/gruppen
 • hur och på vilket sätt är du en tillgång för laget
 • hur använder du ett ändamålsenligt rörelsemönster och agerar du på ett anpassat sätt utifrån aktivitet och sammanhang
 • hur är din arbetsinsats och utveckling
 • hur väl du anpassar dig till sammanhang och omgivning med tanke på samarbetsförmåga och respekt för andra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Lek, spel och samarbetsaktiviteter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: