Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-12-05 15:16 i Resursskolan Sjöbo
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild
Vad heter kroppsdelarna och hur fungerar dem? Vad behöver du för att må bra?

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetet

Se syfte i läroplanen

Förmågecirkeln:

samarbete, kreativitet, kommunikation

 

Undervisning

Se centralt innehåll ur läroplanen

 

Arbetssätt

Vi tittar på valda delar av serien "Kött på benen" och läser gemensamma faktatexter.

Vi diskuterar utifrån viktiga begrepp.och kopplar det till bilder.

Vi gör undersökningar/experiment för att förstå hur vår kropp fungerar. T ex känner på pulsen, provar våra lungor, testar våra sinnen, tränar våra muskler mm

Vi använder bildämnet och skapar bilder som hör till kroppen. T ex handavtryck, blåsmålningar, självporträtt, dokumenterar hur vår kropp ser ut inuti.

 

Elevinflytande

Se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

 

Bedömning

Du ska kunna beskriva några kroppsdelar och sinnen.

Du ska kunna visa vad som påverkar din hälsa/ohälsa.

Du ska kunna göra enkla undersökningar.

Du ska kunna framställa olika typer av bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: