Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt från punkt till vinkel. Favorit 5A

Skapad 2018-12-05 15:23 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 5 Matematik
Här får du arbeta och lära dig om vinklar, cirkelsektorer och geometriska former och mycket mer. Du får hantera olika verktyg och lära dig "nya" begrepp inom matematiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometriska objekt från punkt till vinkel. Favorit 5A

Når delar av målet
Når målet
Metod - uppgift 2
Jag hanterar hjälpmedlet gradskiva godtagbart. Jag genomför mätningar med gradskiva på spetsiga och trubbiga vinklar. Ex. mät och skriv vinklarnas storlek.
Begrepp och metod - uppgift 3
Jag använder begreppen linje, parallell, vinkel och grader i välkända sammanhang. Jag ritar vinklar. Ex. rita linje ... och dess parallella linje ... Rita vinkeln ... med storleken ... grader.
Metod och begrepp - uppgift 4
Jag beräknar vinklar i en triangel på ett godtagbart sätt. Jag använder då vinkelsumma för att bestämma vinklar i trianglar. Jag vet vad som menas med vinkel, stråle, cirkelsektor och vinkelsumma. Ex. Skriv uttrycket och räkna ut storleken på vinkel X.
Problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation - uppg 5a
Jag löser problem som innehåller vinklar. Jag väljer en lämplig strategi. Jag använder begreppet rak vinkel. Jag redovisar mina tankar med olika uttrycksformer som bild, ord och matematiska symboler. Jag redovisar min lösning på ett fungerande sätt och använder mig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler. Ex. En av vinklarna i en rätvinklig är ... grader. Hur stor är den tredje vinkeln?
Problemlösning, begrepp och kommunikation - uppg 5b, c och d
Jag löser problem som innehåller vinklar och omkrets. Jag väljer lämplig strategi. Jag använder begreppen rät vinkel, rektangel, kvadrat och omkrets. Jag redovisar min lösning på ett fungerande sätt och använder mig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler. Ex. En kvadrat har omkretsen ... Kvadraten delas in i två lika stora rektanglar. Vad har rektangeln för omkrets?
Problemlösning och kommunikation - uppg 6a
Jag tolkar och löser uppgifter med omkrets på ett godtagbart sätt. Jag bedömer rimligheten. Jag beskriver och redogör på ett i huvudsak fungerande sätt och använder mig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler. Ex. Räkna ut figurens omkrets.
Problemlösning och kommunikation - uppg 6b
Jag tolkar och löser uppgifter med vinklar på ett godtagbart sätt. Jag bedömer rimlighet i resultatet. Jag beskriver och redogör på ett i huvudsak fungerande sätt och använder mig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Begrepp - uppg. 7
Jag känner till tringelns vinkelsumma. Jag kan relatera begreppen triangel och kvadrat till räta vinklar. Ex. Är det sant att en kvadrat har fler än två vinklar?
Problemlösning - uppg. 8
Jag löser geometriska problem. Jag beskriver tillvägagångssättet. Jag väljer godtagbara strategier och metoder. Ex. Anita har en bräda som är 25 cm bred. Hon sågar brädan i lika långa bitar och bygger en låda som på bilden. Hur många bitar behöver hon? Hur lång var den ursprungliga brädan om det blir 7 cm över?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: