Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht 18 åk 7 "Animals", 2nd ww

Skapad 2018-12-05 16:19 i Freinetskolan Mimer Freinet
By watching a movie, by visiting the Ethnographic museum, by reading texts, myths, you are going to learn about "Native Americans and their way of life. Also, make comparisons to Swedish areas that are the same, the Sami people for example. Write a text about it and write a play, which you are to perform to our younger students.
Grundskola 7 Engelska
By watching a serie and read about Anne Frank you will learn more about the 2nd World War and about the girl and her diary. By reading texts about animals your vocabulary will increase; you will take stand for your opinions. You are going to write about an animal and later on also tell about the animal to a younger student. We will use "Happy" as a base, when we work. We will practise the big 4 skills in English:reading, writing, listening and talking.

Innehåll

Centralt innehåll

 Arbetsformer och arbetssätt

 

 • Se serie om Anne Frank, fyra delar. Prata, diskutera, läsa och skriva.
 • Läsa fakta om AnneFrank, öva läsförståelse.
 • Lära dig grammatik: ordföljd, verb mm
 • Skriva en faktatext om ditt valda djur, utifrån et källkritiskt perspektiv.
 • Öva på att ta ställning i  olika djurfrågor.
 • I vår ska du redovisa för yngre elever om ditt djur.
 • Lekar
 • Sångtexter
 • Hörförståelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Ansvar
Tar ansvar för sina studier och för sin studiemiljö
Tar stort ansvar för sina studier och sin studiemiljö
tar stort ansvar för sina studier, sin arbetsmiljö och för gruppens lärande
Lyssna
Se serie med engelsk/svensk text, hörförståelser samt svara på frågor till. Låtar och lekar.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Lyssna
Se serie med engelsk text.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa
Läsa faktatexter och ta ställning kring djur och deras rättigheter. Arbete med uppgifter till - ord, fraseologi, uttryck.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Ansvar
Tar ansvar för sina studier och för sin studiemiljö
Tar stort ansvar för sina studier och sin studiemiljö
tar stort ansvar för sina studier, sin arbetsmiljö och för gruppens lärande
Skriva
Skriva text om ditt djur. Arbeta med låttext, skriva o översätta.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket Redovisa, skriva om djur för yngre elever. Berätta om sin låt , nu och på vt 19.. Samtal under lektioner.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt i skrift, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Anpassa språket Redovisa, skriva om djur för yngre elever. Berätta om sin låt , nu och på vt 19.. Samtal under lektioner.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Anpassa språket
Skriva om djur för yngre elever. Berätta om sin låt , nu och på vt 19.. Samtal under lektioner.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Anpassa språket
Skriva om djur för yngre elever. Berätta om sin låt , nu och på vt 19.. Samtal under lektioner.
Eleven kan välja och använda sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: