Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska nationella prov 2018-del A

Skapad 2018-12-05 16:21 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
I delprov A prövas din muntliga förmågor i engelska.

Innehåll

Delprov A

 

Matriser

En
Nationella prov i engelska-del A

F
Ej uppnått kunskapskrav E
E
D
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
.
B
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Delkunskapskrav:
Att formulera sig på engelska
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Delkunskapskrav:
Att förtydliga och variera kommunikationen
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Delkunskapskrav:
Att uttrycka sig på engelska
I muntlig ... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig ... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig ... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Delkunskapskrav:
Att välja och använda strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktio
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktione
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: