Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsplan: Del 1 (HT18)

Skapad 2018-12-05 16:21 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Detta är en projektuppgift som löper över tre arbetsområden. I detta arbetsområde, som är del 1 (av 3), ska du starta ett fiktivt (påhittat) företag. För att genomföra uppgiften behöver du först välja en idé som du vill utveckla. När du funnit en idé som är realistisk och genomförbar så gäller det sedan att arbeta fram en affärsplan som visar hur affärsidén ska kunna genomföras. Affärsplanen fungerar som en karta över hur företaget skall fungera, samtidigt som den används för att övertyga olika intressenter om att affärsidén går att förverkliga utan att äventyra ekonomin i företaget. I del 2 och 3 av projektet så kommer du tillbaka och bygger på din affärsplan med budget och marknadsföring.

Innehåll

Planering av arbetsområdet:

Tidsperiod start v47, vi beräknas vara klara med arbetsområdet v51.

Material:

Läggs upp kontinuerligt i kursrummet på SharePoint.

Examination/bedömning:

Din delaktighet på lektionerna

Den inlämnade affärsplanen

Din skriftliga utvärdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av projekt

 • Utvärdering av projekt

 • Affärsplan (affärsidé)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  För  -
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
  För  -
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
  För  -
 • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.
  För  -

Matriser

För
Affärsplan: Del 1 (HT18)

E
D
C
B
A
Eleven redogör för olika delar i affärsidén, inklusive hållbarhet, i affärsplanen
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven genomför projektet, är aktiv och tar ansvar
Du gör vad du ska i projektet och resultatet är tillfredsställande. Läraren har en stödjande roll i projektet
Du gör vad du ska i projektet och resultatet är tillfredsställande. Du kan själv identifiera och lösa problem som uppkommer, samt driva projektet framåt. Läraren har en coachande roll i projektet Du håller dig inom givna tidsramar.
Din arbetsinsats och även resultatet, är gott. Du kan själv identifiera och lösa problem som uppkommer, samt driva projektet framåt. Läraren har en coachande roll i projektet Du håller dig inom givna tidsramar.
Eleven utvärderar arbetsprocessen och resultatet
Med enkla omdömen
Med nyanserade omdömen.
Med nyanserade omdömen. Ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: