Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2018-12-05 16:34 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 8 Religionskunskap
Vi går igenom syskonreligionerna (judendom, kristendom och islam) och lär oss fakta om dem, jämför dem och diskuterar olika frågor inom religionerna.

Innehåll

Tid: 

v. 46-51

 

Arbetssätt: 

 • Genomgångar
 • Läsa i boken
 • Svara på frågor
 • Titta på filmer
 • Diskussioner

 

Examination:

Prov (tisdag 8/12)

Gruppuppgift (redovisning tisdag 15/12)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Syskonreligionerna

F
E
C
A
Världsreligionerna
Når inte kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen, judendomen och islam och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen judendomen och islam och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen judendomen och islam och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Når inte kunskapskravet.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Samband med samhälleliga förhållanden
Når inte kunskapskravet.
Eleven kan beskriva enkla samband om hur religioner påverkar och påverkas av samhället med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband om hur religioner påverkar och påverkas av samhället med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva komplexa samband om hur religioner påverkar och påverkas av samhället med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Skildringar av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Når inte kunskapskravet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: