👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema om färger Lå 18/19

Skapad 2018-12-05 16:54 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Tema färg och form med fokus på estetisk verksamhet och kommunikation.
Grundsärskola F – 6 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Tema om färger

Innehåll

 

Detta ska du träna på

Under detta läsår ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om färger. Fokus kommer finnas på att du ska lära dig känna igen eller beskriva färgerna på veckans skoldagar (utifrån bildstödet "widget-go") samt de vanligaste färgerna som förekommer i din vardag och omgivning.

 

Du kommer få träna på att känna igen eller beskriva: 

- De vanligaste färgerna i din närmsta miljö och omgivning.

- Färgerna på veckans dagar med fokus på skolveckan.

- Färgerna som finns på människor t ex av kläder, hårfärg och ögonfärg.

- Färgerna som förekommer i dina olika arbetsuppgifter, bl a färgerna i "lika-på-lika-material" och pussel.

- Färgerna i olika bilduppgifter och på bildföremål samt använda färger för att skapa bilder och olika nyanser.

 

Arbetssätt:

Arbetssättet sker både enskilt och i grupp. Som stöd används "widget-go bilder", konkreta symboler och föremål, tecken som stöd, "tassels/ kroppsspråk " samt verbalt tal utifrån det som fungerar bäst för elevernas individuella behov.

Under den gemensamma morgonsamlingen tränar vi på färger genom att bl a beskriva och tydliggöra färgerna på veckans skoldagar samt lägga lika-på-lika pussel med olika färger och former.  En gång i veckan i anslutning till samlingen, har klassen ett gemensamt lektionspass med färgtema där vi bland annat övar på att:

- Måla, rita och skapa bilder och föremål med hjälp av olika färger och material, bla med vattenfärger, färgpennor, kritor och lera. 

- Sjunga "Hattsången" där vi sjunger om några av de vanliga färgerna, vilka tydliggörs genom lösa pappershattar i olika färger.

- Leta efter och placera föremål i olika färger från närmiljön i rätt färgfack.

Vid enskilda arbetsuppgifter tränar eleverna på färger genom att beskriva/känna igen eller använda olika färger i t ex pussel, och lika-på-lika-material, böcker samt övrigt material som förekommer arbetsuppgifterna.

 

Kunskapskrav:

Eleverna bedöms utifrån sina individuella förmågor och förutsättningar. 

 

/Klara Hellberg 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-3
 • Längd, volym och massa och hur de kan storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-3
 • Räknesätt i praktiska situationer.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3