👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2018-12-05 17:40 i Victoriaskolan Grundskolor
National- och privatekonomi för årskurs nio.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi lär oss om det ekonomiska kretsloppet och om hur ekonomi ser ut på micro-, meso- och makronivå. Vi tittar på hur privatekonomi fungerar, hur olika länders ekonomi fungerar och hur det påverkar människor i olika situationer över världen. Vi diskuterar hur ekonomisk tillväxt kan påverka en hållbar utveckling med tanke på miljön. Begrepp vi lär oss inkluderar bland annat: marknad, utbud, efterfråga, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi, ekonomiskt kretslopp, ränta, amortering, skatt, moms, BNP, valuta och inflation.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Det mesta hittar du i häftena vi läser, fördjupa dig gärna med hjälp av filmklipp, sli-Play, SO-rummet eller begreppsdefinitioner på exempelvis wikipedia eller ekonomifakta.

Pengar - ett historiskt perspektiv Pengar - ett historiskt perspektiv

Sveriges Samhällsekonomi Sveriges Samhällsekonomit

Så funkar Sverige: Skatt

Skatter i Sverige

Konjunkturer, förandringar i ekonomin

What is Inflation?

Inflation & Deflation

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar nära med häften och instuderingsfrågor. Vi läser texterna enskilt, diskuterar innehållet med varandra och definiera relevanta begrepp.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Vi övar på uppgifter från gamla nationella prov och gör mindre uppgifter under tidens gång. Vi avslutar med ett större prov i början av vt19 under vecka 3, antagligen på fredag 18 januari.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

E - grundläggande
C - utvecklat
A - välutvecklat
Begrepp
Hur väl du kan använda ekonomiska begrepp och modeller.
Du använder några ekonomiska ord och modeller på ett grundläggande sätt. Ibland blir det kanske fel i detaljerna, men du har koll på orden i det stora hela.
Du använder ekonomiska ord och modeller på ett bra sätt. Du har koll på hur orden används i sitt rätta sammanhang och du kan diskutera kring orden.
Du använder ekonomiska ord och modeller på ett mycket bra sätt. Du har koll på hur orden används i sitt sammanhang och kan diskutera och argumentera utvecklat med och kring dem.
Samband
Hur väl du kan se sambandet mellan olika delar i ekonomiska kretsloppet och i det globala samspelet.
Du vet att ekonomi finns på olika nivåer i världen. Du kan förstå att olika människor har olika förutsättningar. Ibland kan det vara lite svårt att se alla samband, men du har ändå lite koll.
Du kan se sambanden i världen mellan olika aktörer och förstår och kan argumentera för att olika människor har olika förutsättningar.
Du kan argumentera för hur samspelet mellan olika aktörer fungerar. Du kan se likheter och skillnader och presentera verklighetsförankrade lösningar på olika ekonomiska problem.
Argumentation
Hur väl du framför dina argument.
Du kan framföra din eller andras ståndpunkt och ge några argument. Du kan dra slutsatser.
Du kan framföra din eller andras ståndpunkt och ge flera argument. Du kan också se vissa motargument och diskuterar dessa i viss grad. Du kan dra slutsatser som bygger på dina resonemang.
Du kan framföra din och andras åsikter och ge flera argument och motargument som du kan diskutera som bygger på väl underbyggda resonemang.