Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2018-12-05 17:45 i Husbygårdsskolan F-9 Stockholm Grundskolor
Att känna till sina rättigheter och skyldigheter som konsument samt att hushålla med resurser är viktigt för dagens unga. Kunskaper om konsumtion och ekonomi ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Under det här arbetsområdet kommer du få en helhetsförståelse för ekonomin som rör dig som privatperson. Dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Ta med dig din Ipad till varje lektion!

Innehåll

Förankring i läroplanen


Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
Eleverna ska ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika pro­blem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.
Eleverna fortsätter också att utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

 

Innehåll

Följande ur det centrala innehållet kommer vi att behandla:

Konkretisering

Du ska kunna:

 • diskutera hur matpriser påverkar våra plånböcker (hur vi ska få pengarna att räcka till?)
 • känna till och förstå begrepp såsom öppet köp och bytesrätt
 • diskutera och förstå affärers fällor och köptrick för att vi ska köpa mer mat/kläder
 • bli en medveten konsument som känner till sina rättigheter och skyldigheter 
 • tilllaga, värdera och prisberäkna måltider

Arbetssätt och undervisning

 
 • Praktiskt arbete där du visar dina kunskaper
 • Diskussioner i grupp och helklass
 • Lärarens genomgångar
 • Inlämningsuppgifter under lektionstid
 • Praktiskt och teoretiskt prov
 

Uppgifter

 • Avtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och Konsumentkunskap åk 7-9

F Ej ingått i arbetsområdet
E
D
Du har inte nått upp med alla kriterier på en C nivå än.
C
B
Du har inte nått upp tmed alla kriterier på en A nivå än.
A
Konsumtion och ekonomi
Ekonomi, tex provet. Veta dina rättigheter som konsument ex öppet köp osv
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då väl utvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Konsumtion och ekonomi
Olika rättigheter som konsument, de olika lagarna. Distansavtalslagen osv
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: