Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht åk 6 2018

Skapad 2018-12-05 18:48 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 6 Engelska
Under höstterminen kommer du att utveckla dina förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva engelska.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Arbetssätt / Undervisning

Under året kommer du  att få:
-  läsa, lyssna på, tala och skriva engelska
-  lära dig om hur det är att leva i ett annat engelsktalande land
-  lära dig ord, fraser och ord inom olika ämnesområden som t ex sport, semestrar, mat och hälsa samt rikedom och berömmelse 
-  träna upp din förmåga att stava, läsa med inlevelse och uttala bättre
-  bli säkrare på att uttrycka dig korrekt på engelska t ex att använda rätt form av substantiv, verb och adjektiv


Vårt huvudläromedel är What´s Up?, men du kommer även att få möta andra texter.

Du kommer att få arbeta i helklass, i grupp, parvis och enskilt.
Du kommer att få träna hemma för att befästa dina kunskaper och för att du ska känna dig allt säkrare på att förstå, tala och skriva engelska.

Bedömning / Dokumentation

Genom att lyssna på dig, iaktta digläsa vad du skriver, läxförhör och tester kommer jag kontinuerligt att bedöma din förmåga att:

-  läsa och förstå de texter vi arbetar med
-  förstå den engelska som talas i klassrummet
-  använda dig av olika strategier för att förstå det du hör och läser
-  skriva egna texter, innehållet, stavningen och hur du använder de grammatiska regler du lärt dig
-  delta i samtal i grupp, par eller i helklass
-  använda dig av strategier för att kommunicera både muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Betygsmatris: Engelska

På väg
E
C
A
Förstå tal
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Förstå skrift
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Formulera sig i tal
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Formulera sig i skrift
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Bearbeta och förbättra
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Kommentera och jämföra
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: