👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2018-12-05 19:20 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Bamsebo ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden och experimentera tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Bamsebo ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden och experimentera tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att utforska naturvetenskapliga fenomen, samt utveckla en förståelse för sin roll i naturen och närområden för en hållbar utveckling.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Ute-Ugofår barnen verktyg till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika aktiviteter. 

 Ute-Ugo berättar att det finns roliga lekar och sånger där man kan lära sig om naturen, utforska och uppleva tillsammans.

Ute-Ugo tycker om att prata om Allemansrätten och vill lära barnen vad man får och inte får göra i skog och mark.

Ute-Ugo finns med vid experiment när det ska undersökas hypoteser, kemiska och fysikaliska fenomen.

Ute-Ugo är med på samlingen en hel vecka när Ute-Ugo presenteras, därefter dyker Ute-Ugo upp vid behov, samt vid skogsutflykter.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid oc reflektionstid, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18