Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2 HT 2018

Skapad 2018-12-05 19:33 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 2 Teknik
Under höstterminen kommer du få lära dig vad teknik är för något och vart vi hittar teknik i vardagen. Vi kommer även lägga mycket fokus på grunderna i programmering.

Innehåll

Innehåll 

 • vad är teknik?
 • identifiera teknik i vardagen
 • teknikutveckling
 • enkel programmering

 

Arbetssätt

Vi kommer blanda teori, praktiska övningar och filmer. Undervisningen kommer ske både i helklass, mindre grupper och enskilt. 

 

Bedömning (Vad och hur kommer att bedömas) 

Bedömningen kommer ske kontinuerligt under arbetets gång. 

I Läroplanen finns inga kunskapskrav i ämnet teknik förens i årskurs 6. Målen som är satta i matrisen är en uppskattning av vilka kunskaper som är rimliga att uppnå i åk 2.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 2

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Du känner till att teknik är föremål som är skapade av människan för att tillgodose våra behov och önskningar.
Du kan ge exempel på teknik som finns i vardagen.
Du har fått ta del av hur telefonens utveckling sett ut över tid, samt fått fantisera om hur utvecklingen ser ut i framtiden.
Du kan ge exempel på några föremål som är programmerade.
Du har fått prova på enkel programmering utan tekniska verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: