Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2018-12-05 19:43 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Leken är en av de viktigaste redskap vi har i förskolan, det bidrar till sociala samspel, kamratkulturer och egenvärde för barnen. Leken är verksamhetens grund och med hjälp av Lek-Levi kan barnen få möjlighet att utveckla sina egna lekar.

Innehåll

BAKGRUND

Leken är en av de viktigaste redskap vi har i förskolan, det bidrar till sociala samspel, kamratkulturer och egenvärde för barnen. Leken är verksamhetens grund och med hjälp av Lek-Levi kan barnen få möjlighet att utveckla sina egna lekar.

MÅL

Varje barn ska få utveckla en förståelse för olika kamratkulturer och gruppkonstellationer. Leken ska genomsyra vår verksamhet och bidra till barnens förståelse för andras och det egna värdet

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Lek-Levi får barnen möjligheter att kunna samarbeta och skapa lekar med gemensamma regler

 Lek-Levi  berättar att det finns roliga lekar och sånger där man behöver vara många kompisar och att man kan leka med flera barn.

Lek-Levi låter barnen undersöka lekens lik- och olikheter.

Lek-Levi uppmuntrar barnen att interagera tillsammans med jämnåriga så väl som vuxna i lekande miljöer där de kan undersöka sin egen identitet, respektera andra och utmanas i konfliktlösning.

Lek-Levi bjuder in sina lärvänner i aktiviteter tillsammans med barnen.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Lek-Levi dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid och reflektionstid för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: