Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi

Skapad 2018-12-05 20:33 i Hällevadsholms skola Munkedal
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att titta på Sverigekartan och prata om varför människor bor där de gör. Vi kommer att prata om stad, landsbygd, skog, fjäll och kust.

Innehåll

 

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med:
- Sveriges olika naturtyper; stad, landsbygd, skog, kust och fjäll
- Sverigekartan

Arbetssätt

Vi kommer att:
- läsa och skriva texter gemensamt
- diskutera i helklass och mindre gruppe
- se film

Bedömning

Följande kommer att bedömas:
- uppmärksamhet och deltagande på lektionerna och i diskussioner
- genomförande av arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: