Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING: Bråk och potenser (åk 8)

Skapad 2018-12-05 21:05 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Bråk och potenser (åk 8)

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning: Bråk och potenser(prov)

Uppgift 1
Skriv talet 7200000 i grundpotensform
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Uppgift 2
Skriv 1 1/6 i bråkform
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Uppgift 3
Skriv 13/5 i blandad form
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Uppgift 4a
Subtraktion av bråk med olika nämnare
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 4b
Addition av bråk med olika nämnare
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 4c
Subtraktion av flera bråk med olika nämnare
Inte visat/gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 4d
Addition av decimaltal och bråk
Inte visat/gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 5a
Multiplikation av bråk
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 5b
Multiplikation av bråk
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 6a
Division av bråk
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 6b
Division av bråk
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Rätt svar + uttryck i enklaste form.
Uppgift 7a
Addera potenser
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar
Uppgift 7b
Dividera potenser
Inte visat/ gjort fel
Rätt svar

Kunskapskrav 1: Problemlösning

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,
Uppgift 11
Pooluppgiften
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

Kunskapskrav 7: Redogöra för tillvägagångssätt

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Uppgift 9
Vilket bråk är minst
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 10
Skrev med siffrorna 1,2,5 och 9 ett bråk som ligger så nära talet 0,5 som möjligt. Motivera ditt val.
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 11
Pooluppgiften
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: