Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt Moberg Rydberg/Lagerlöf

Skapad 2018-12-06 07:34 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Eleverna kommer att få självständigt forska om en författare som har gjort betydande nedslag i litteraturhistorien.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer att få möjlighet att forska om en betydande författare som har varit verksam under 1800-1900-talet. Du kommer därigenom få kunskaper om litteraturhistorien, läsa en del av ett verk som är skrivet av en betydande författare, och få möjlighet att undersöka hur författaren har påverkats av sin tid. Du kommer även få göra en muntlig redovisning av en av dessa författare. Gärna med hjälp av Power Point.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om en författare. Tanken är att du i undervisningen ska möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Hur ska vi lära oss detta?

Vad som kommer att bedömas:

Hur du får visa vad du kan:

* Du redovisar ditt författarporträtt genom att göra en power point och muntligt presentera din fördjupning där du visar upp ditt arbete.

Innehåll

Följande bör du ha med i din muntliga presentation.

Du skall lyfta fram en text som författaren har skrivet som du analyserar.

Allmänt

o Författarens namn och levnadsår

o Författarens bakgrund familj, ursprung, yrke, nationalitet

o Vad författaren har betytt för litteraturen?

o Antal verk, samt exempel på några kända verk

o Handling i kända verk

o Vad som kännetecknar författarens berättarstil

o Genre som författaren skriver i

o Vad inspirerade eller drev författaren att skriva?

o Annat som kan vara intressant att förmedla om författaren

Din text (utdragen)

o Berätta kort om din text och om den genre som din text representerar.

- handling

- personer

- budskap

- Vad gör den till en klassiker?

- Berätta vad du tycker om den

Uppgifter

 • Här lämnar du in frågorna till textutdragen av Lagerlöf/Rydberg/Moberg

 • författarporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv

Når ej kraven
E
C
A
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur med flyt, genom att på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja och använd alässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
Du kan göra en enkel sammanfattning av texten och visar då grundläggande läsförståelse.
Du kan göra en utvecklad sammanfattning av texten och visar då god läsförståelse.
Du kan göra en välutvecklad sammanfattning av texten och visar då god en mycket god läsförståelse.
Skriva
Du skriver med en viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tolka
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det skrevs i.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det skrevs i.
Du drar väl under-byggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det skrevs i.
Presentation
Du kan kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Presentation
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: