Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2018-12-06 08:37 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Nu har vi läst färdigt boken "Ondskan" av Jan Guillou. Vi har diskuterat i par, grupp och helklass. Under tiden vi har läst boken har ni fått träna på de olika lässtrategierna och på att skriva en sammanfattning i par. NI har fått respons av mig och kompisar. Nu är det dags för den sista delen, en riktad skrivning.

Innehåll

Nu har vi läst färdigt boken "Ondskan" av Jan Guillou. Vi har diskuterat i par, grupp och helklass. Under tiden vi har läst boken har ni fått träna på de olika lässtrategierna och på att skriva en sammanfattning i par. NI har fått respons av mig och kompisar. Nu är det dags för den sista delen, en riktad skrivning.

Matriser

Sve
Läsförståelse

Rubrik 1

Eleven når inte kunskapskravet
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Eleven kan läsa boken Ondskan och göra en enkel sammanfattning av boken samt skriva en sammanfattning som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa boken Ondskan och göra sammanfattning av boken samt skriva en sammanfattning som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa boken Ondskan och göra en utvecklad sammanfattning av boken samt skriva en sammanfattning där huvudtanken klart framgår.
Läsförståelse
Eleven kan återge någon iakttagelse och formulera egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan återge några iakttagelser, formulerar välgrundade och egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan återge några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Läsförståelse
Eleven kan relatera innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Språket
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig, samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: