Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ver una peli y presentar una obra de teatro

Skapad 2018-12-06 08:44 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Eleverna ser en film och skriver en sammanfattning och sin åsikt om den. I denna planeringen ingår också att göra en teaterpjäs på jultema om de tre vise männen och Jesus. I bedömningen ingår det att uttrycka sig både skriftligt och muntligt.

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK åk 9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
På väg
E
C
A
Eleverna ska använda filmen som grund för att kunna uttrycka sig skriftligt.
Eleven använder inte filmen tillräckligt som grund för sin skriftliga produktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven gör skriftligt en sammanfattning av filmen och uttrycker sin åsikt om den. Eleven deltar aktivt i en teaterpjäs, där han/hon uttrycker sig muntligt.
Eleven uttrycker alltför enkelt och inte tillräckligt begripligt för att en spansktalande ska förstå.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven uttrycker sig skriftligt och muntligt med ett tydligt uttal, en tydlig grammatik och ett korrekt ordval.
Elevens uttal är svårt att förstå och grammatik och ordval gör det svårt att förstå.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Området har en anknytning till julen i Spanien och i utifrån filmen har vissa diskussioner har uppkommit kring företeelser i Spanien.
Eleven har varken skriftligt eller muntligt diskuterat spanska företeelser utifrån filmen eller deltagit i pjäsen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: