Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av noveller

Skapad 2018-12-06 09:38 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi kommer under några veckor att arbeta med att analysera två olika noveller. Vi kommer först gemensamt diskutera hur man analysera en novell. Därefter kommer ni att få tre lektioner att besvara frågorna.

Uppgifter

  • Analysmodellen

Matriser

Sve
Analys av noveller

Rubrik 1

Når ej upp till kunskapskraven
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska verk.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven reflekterar också över på ett nyanserat sätt innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Läsförståelse
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Läsförståelse
Eleven kan återge någon iakttagelse och formulera egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan återge några iakttagelser, formulerar välgrundade och egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan återge några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Läsförståelse
Eleven kan relatera innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden. (se nedan)
Läsförståelse
Eleven kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven kan utförligt och på ett nyanserat sätt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Språket
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig, samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: