👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2018-12-06 10:02 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Detta är en planering för ett kortare arbete med en berättande text. Fokus ligger på att kunna planera sin text efter den tid man har att tillgå och att ändå ha en röd tråd genom hela texten.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Det är bra att kunna planera sina texter efter den tid man har på sig att skriva. Det ska varken vara för mycket eller för lite och det ska fortfarande finnas en röd tråd genom hela berättelsen.

Innehåll

Syfte

Elevsyfte:

Jag utvecklar min förmåga att skriva och förbättra en berättande text. 

Från LGR 11

"Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra."

Mål

Elevmål: 

Jag kan skriva en berättande text på en begränsad tid. 

Min text har en tydlig inledning, handling och avslut. 

Min text innehåller en målande personbeskrivning. 

Min text har en röd tråd. 

Jag använder stor bokstav och punkt korrekt i texten. 

 

Arbetssätt

 

A. Introduktion: 

Pedagogen förklarar vad uppgiften kommer att gå ut på: 

Viktigt att få med: 

1. De kommer få ett tema att skriva utifrån. 

2. Läraren kommer att läsa en text som inspiration.

3. Dom kommer att ha en begränsad tid att arbeta med denna text så det är viktigt att planera sin text så att den inte blir för lång. 

4. Att dom ska tänka på att använda ett målande språk, ha med en personbeskrivning, inledning, handling och avslutning och att det ska finnas en räd tråd i texten. 

5. Läraren kommer inte att kunna hjälpa till med stavning den här gången. 

 

B. Läs den inledande texten till berättelsen Dröm eller verklighet (ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk från 2013)

 

C. De får själva bestämma om dom vill skriva för hand eller på papper. och sedan får de börja jobba. 

 

D. Ge eleverna 60-90 minuter att skriva. 

 

E. När de är klara be dom att läsa texten för sig själva och rätta eventuella konstigheter. 

 

Extra för de som är klara: rita en bild som passar till texten. 

Läs tyst i bänkboken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3